Podologia jest dziedziną medycyny zajmującą się pielęgnacją, terapią schorzeń i zmian w obrębie stóp. Prawidłowy zabieg podologiczny poprzedza dokładny wywiad z pacjentem, wypełnienie karty, obejrzenie stóp w odciążeniu i pod obciążeniem oraz postawienie wstępnej diagnozy. Następnie pacjentowi zostaje przedstawiony odpowiedni rodzaj terapii oraz związane z tym, przewidywane koszty.

Ważną sprawą jest, aby pacjent zrozumiał celowość zabiegów, współpracował z podologiem, przychodził na wyznaczone wizyty oraz stosował się do zaleceń domowych. Brak zaangażowania pacjenta powoduje przedłużenie terapii, a w niektórych przypadkach jej całkowitą nieskuteczność.

Pierwsza wizyta konsultacyjna

Pierwsza wizyta jest rozmową/konsultacją ze specjalistą podologiem, która ma na celu zebranie niezbędnych informacji i określenie toku postępowania.

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Cennik usług podologicznych