Oferuję Państwu specjalistyczną rehabilitację oraz masaż z dojazdem do Pacjenta.

Rehabilitacja stanowi nieodłączny element  procesu leczniczego. Jest drogą do odzyskania funkcji i sprawności, utraconych na skutek choroby, zmian przeciążeniowych i eksploatacyjnych, w wyniku urazu oraz po zabiegu operacyjnym.

Dokładne badanie, kompleksowe podejście oraz spojrzenie na Pacjenta w sposób całościowy pozwala na znalezienie przyczyny problemu, która jest nierzadko odległa od miejsca głównych symptomów. Postępowanie terapeutyczne skupione na źródle dolegliwości, wsparte środkami doraźnego łagodzenia objawów, jest istotą efektywnej rehabilitacji.

Cały program rehabilitacji zostaje dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości Pacjenta. Usługa ta skierowana jest dla osób, które z różnych powodów mają problemy z poruszaniem się oraz dla osób, które podczas masażu cenią sobie przebywanie w swoich „czterech ścianach”. Rehabilitacja domowa odbywa się w domu Pacjenta.

Rehabilitacja osób leżących jest istotna nie tylko dla Pacjentów, ale także dla opiekunów. Celem ćwiczeń domowych jest nauczenie Pacjenta samodzielności w podstawowych czynnościach życiowych takich jak lokomocja czy higiena osobista. Uczę Pacjentów jak pomagać w ubieraniu ich czy wstawaniu z łóżka. Usprawniam osoby w każdym wieku, także Pacjentów geriatrycznych.

W ramach wizyt domowych kładę także nacisk na edukację rodziny i opiekunów, aby wszelkie czynności związane z opieką nad chorym były jak najmniej obciążające.

Terapia jest indywidualnie dobierana do potrzeb Pacjenta. Zawsze przed rozpoczęciem terapii prowadzę konsultacje w celu określenia stanu ogólnego Pacjenta i zaplanowania przykładowej serii zabiegów. Oferuję Państwu zabiegi w możliwie szybkich terminach.